Om uddannelsen

På denne side har vi listet information fra Færdselsstyrelsen vedrørende kørelæreruddannelsen hos os på Jysk Kørelærerskole. Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 98 673495 - vi står klar til at besvare dine spørgsmål!

Formelle krav


Du skal være fyldt 24 år for at kunne uddanne dig til kørelærer.


Du skal have erhvervet førerret og du må ikke i de seneste to år have været frakendt førerretten eller fået denne inddraget administrativt.


Hvis du er dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde nærliggende fare for misbrug af stillingen som kørelærer, kan du ikke få en kørelærergodkendelse.


For at blive kørelærer, skal du opfylde bestemmelserne i færdselslovens § 66, stk. 1, om alder, førerret, uddannelse, prøve samt om straf.Kørelærerkategorier


Du kan blive kørelærer til følgende kategorier:


  1. kategori A - stor motorcykel
  2. kategori B - almindelig bil
  3. kategori C, D og E - lastbil, bus og stort påhængskøretøj


Du skal først godkendes som kørelærer til kategori B, før du kan udvide din kørelærergodkendelse til kategori A og/eller til kategori C, D og E.


Kørelærerkategori B giver dig ret til at virke som kørelærer til almindelig bil samt traktor.


Kørelærerkategori A giver dig ret til at virke som kørelærer til stor knallert, lille motorcykel, mellemstor motorcykel, stor motorcykel og motorcykel med sidevogn.


Kørelærerkategori C, D, og E giver dig ret til at virke som kørelærer til lille og stor lastbil, lille og stor bus, stort påhængskøretøj samt traktor.


Hvornår kan jeg starte på en kørelærerskole


Ansøgere, der ønsker at påbegynde kørelæreruddannelsen på en kørelærerskole, skal forinden opfylde følgende krav:


  1. Have erhvervet førerret til kategori A, B, C og C/E. Hvis ansøgeren ønsker at aflægge kørelærerprøve til kategori C, D, og E, skal ansøgeren have erhvervet førerret til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D.
  2. Have gennemført et pædagogisk undervisningforløb, der af justitsministeren er godkendt som adgangsgivende til kørelæreruddannelsen, og som er særligt målrettet undervisning af voksne. Undervisningsforløbet skal være gennemført på et uddannelsested, der er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Undervisningsforløbet skal have varighed af mindst 120 undervisningstimer eller et omfang svarende til 10 ECTS point.Uddannelsen


For at blive kørelærer, skal du gennemgå en kørelæreruddannelse. Uddannelsen skal følge en fastsat undervisningsplan. En godkendt kørelærer skal foretage selve undervisningen. Det betyder, at underviseren skal være særligt godkendt til den kategori, der ønskes kørelærergodkendelse til, og skal have gennemgået et af Rigspolitiet godkendt kursus. Det er dog muligt at anvende en person, der har særlige faglige kompetencer til dele af undervisningen.


I undervisningsforløbet skal du opnå følgende:


  1. at få indgående viden om undervisningsplanerne for køreuddanelsen med tilhørende lærervejledninger
  2. at få færdighed i at undervise køreelever inden for rammerne af undervisningsplanerne
  3. at få viden om færdselslovgivning, køretøjsteknik og køreteknik ud over rammerne i undervisningsplanerne i det omfang, undervisningsmæssige hensyn gør det påkrævet
  4. at få viden om trafikkultur, færdselspsykologi og -sociologi i det omfang, undervisningsmæssige hensyn gør det påkrævet, og
  5. at få viden om administrative bestemmelser for køreuddannelsen samt arbejdsmiljø, virksomhedsøkonomi og drift i det omfang, driften af en køreskole gør det påkrævet


Undervisningen har en varighed af ca. 8 måneder. Du betaler selv for undervisningen, med mindre der er indgået aftaler med f.eks. Jobcentre eller lignende.

Kørelærerprøven


Prøven består af en skriftlig forprøve og en afsluttende mundtlig og praktisk prøve. Prøverne afholdes to gange om året for en prøvekommission. Kørelærerprøven kan afholdes både øst og vest for Storbælt.


Når du har bestået kørelærerprøven, kan du få påtegnet kørelærergodkendelsen til den valgte kategori i dit kørekort. Du skal dog opfylde de almindelige betingelser for at få udstedt kørekort.


Bemærk, at du også skal opfylde de helbredsmæssige betingelser for at få udstedt kørekort. Du bør derfor anmode kommunen om at vurdere, om kravene er opfyldt, inden du starter uddannelsesforløbet. Ved henvendelsen til kommunens borgerservicecenter skal du medbringe en lægeattest udstedt af din læge.


Kørelærergodkendelsen gælder i 5 år ad gangen, og fornyes ved deltagelse på efteruddannelseskursus. Dog højst så længe du har kørekort.